Disclaimer

Disclaimer

Wij besteden de grootst mogelijke zorg wat betreft de invulling van deze site. Toch is het mogelijk dat er informatie staat die onjuist, onvolledig of verouderd is. Aan de informatie of uitingen kunnen geen rechten worden ontleend. AmericanCollie.nl houdt het recht om wijzigingen aan te brengen of bepaalde diensten stop te zetten.

Het gebruik van de informatie op deze website geschiedt volledig voor eigen risico. AmericanCollie.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van informatie aangeboden via deze website, op welke wijze ook.

Links

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen worden beheerd. Deze links zijn  enkel voor het gemak van de bezoeker geplaatst. AmericanCollie.nl heeft geen zeggenschap over, of invloed op deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de AmericanCollie.nl.
Uiteraard kunt u de afbeeldingen op eigen risico gebruiken die onder het kopje “downloads” beschikbaar zijn

Alle informatie, logo’s, design, afbeeldingen en foto’s op deze site is het eigendom van AmericanCollie.nl.

Hotlinking

AmericanCollie.nl heeft een beveiliging op afbeeldingen. Als u een van de plaatjes in “download” wilt gebruiken moet u deze eerst downloaden.

Guestbook

We zijn altijd blij als er iemand in ons gastenboek schrijft. Dit betekent echter niet dat wij automatisch instemmen met de gelinkte website, het fokbeleid of de afgebeelde honden.

Disclaimer

We try our utmost, regarding the content of this site. However, it may be possible that information is incorrect, incomplete or outdated. We are liable for any claims by using the information or statements on this site. AmericanCollie.nl has the right to make changes to or discontinue certain services.

The usage of information on this website is entirely at your own risk. AmericanCollie.nl accepts no responsibility for any damage caused by the use of information on this website, in no way whatsoever.

Links

This website contains links to websites which are operated by other parties. These links are placed for the convenience of the visitor. AmericanCollie.nl has no control nor influence over these websites and is not responsible or liable for the information, products or services.
An outgoing link on this website does not mean that we automatically agree with the linked site, the breeding or the presented dogs.

All rights reserved. No part of this website may be copied, reproduced or published in any form or by any means without prior written permission from AmericanCollie.nl.
Of course you can use the images at their own risk which are available under the heading “downloads”.
All information, logos, design, images and photos on this site is the property of AmericanCollie.nl.

Hotlinking

AmericanCollie.nl secured all pictures against hotlinking. If you would like to use a picture under “download”, please download first. Do not link to a picture on this site.

Guestbook

We are always happy when someone write in our guestbook. This does not mean that we automatically agree with the linked site, the breeding or the dogs shown.

Site creation

Site creation: Sylgo.nl

Our banners

Please feel free to download one of our banners to link to our site.

468×60

BannerAmericanCollie001 banner American Collie

300×250

AmericanCollie.nl  AmericanCollie.nl  AmericanCollie.nl

728×90

American Collie  American Collie  American Collie

234×60

 

Our Pagerank


Check Google Page Rank

Reacties zijn gesloten.