Rough collie Grooming

Collie Verzorging

Het onderhouden van de vacht van de Schotse Herdershond Langhaar is een belangrijke taak voor ELKE eigenaar.

Dagelijks???

Er wordt op internet veelal gesproken over dagelijkse borstel beurten en regelmatig in bad. Niets is minder waar, sterker nog het is slecht voor de vacht!

 • De hond maakt natuurlijke vetten aan die je er niet iedere keer moet uitwassen.
 • En als je elke dag borstelt stimuleer je juist het non stop verharen van je Collie.

Shampoo

Is uw Collie erg vies geworden was dan in elk geval met een speciale hondenshampoo. Van alle andere shampoos is de zuurgraad absoluut ongeschikt voor de huid van de hond.

Hoe vaak dan?

Een maal per week borstelen is precies genoeg. In de ruiperiode ben je wat vaker bezig, maximaal 3 x per week, omdat de kriebelende loszittende ondervacht verwijderd moet worden.
De collie is een van de rassen die in blokken verhaart, dat wil zeggen dat steeds een ander deel van het lichaam van de hond in de rui is. De meeste honden beginnen op de rug en het laatst is de kraag aan de beurt.

Goed borstelen is méér dan enkel er een borsteltje over de bovenvacht trekken!

Hoe

Je legt de vacht “open” zodat het onderliggende wol zichtbaar wordt. Let op dat je enkel de loszittende vacht er uit kamt. Daarvoor kun je een zogenaamd “ontwolharkje” gebruiken.
Borstel in laagjes, het handigst werk je van onder naar boven waarbij telkens een nieuw stukje vacht wordt bewerkt.
Voor gewoon onderhoud volstaan een rechte pinnenborstel, een grove kam en eventueel een universeelborstel.

Vervilting

Het komt voor dat er zogenaamde vervilting ontstaat. Eigenlijk is dat helemaal niet nodig bij regelmatig onderhoud.
Vervilting ontstaat doordat de loszittende onderwol er niet uitgeborsteld wordt. Er bestaan verhalen van collies die dusdanig vervilt waren dat er tussen de huid en het vilt complete vlooienkolonies huisden.
LAAT HET NOOIT ZOVER KOMEN!

Wanneer je niet zelf door de vacht komt, schakel dan een professionele hondentrimmer in.

Meer dan enkel borstelen!

Tijdens het onderhouden bouw je een band op met je hond die jou juist op zulke momenten leert vertrouwen. Beschaam dit vertrouwen niet en borstel / kam je hond voorzichtig en regelmatig. Geniet samen van het borstelen!

Tijdens het onderhoud heb je direct de mogelijkheid om de hond te controleren:

 • De voetzolen en tussen de tenen: op klitten en kloofjes.
 • Nagels: de duimpjes raken de grond niet en moeten bij bijna elke hond regelmatig geknipt worden.
 • Op aanwezigheid van teken e.d..
 • De huid: een gezonde huid is bleekroze, bultjes altijd aan de dierenarts laten zien.
 • Het gebit: bruine aanslag, de zgn. plaque moet weggepoetst worden, harde aanslag het tandsteen wegbekrabt.
 • De oren:overtollig oorsmeer verwijderen met een oorcleaner.
 • Enzovoort.

Show

Voor een show is het een ander verhaal. Veel collies worden dan met poeder en spray bewerkt. Sommige krijgen speciale voedingssupplementen om hun dubbel gelaagde vacht te behouden in de zomer. Vraag je eens af hoe het zou voelen om je winterjas de hele zomer aan te houden.
Ik raad u dan ook aan om daarover een ander artikel te zoeken.

Overigens behaalde de American Collies op deze site hun show en werkresultaten ZONDER deze kunstgrepen….

door www.americancollie.nl

Collie Grooming

The maintenance of the coat of the (rough) collie is an important task for every owner.

Daily???

In many articles on the internet they advise brushing daily and bathing weekly.
We are of a different opinion: It’s bad for the coat!

 • The dog produces natural greases which mustn’t be washed out.
 • When you brush daily you stimulate your collie to moult non stop.

Shampoo

In case your dog becomes very dirty, you should use a special dog shampoo. Human shampoo is unsuitable for the skin of the dog because of the pH value.

Frequency

Brushing your dog weekly should be enough. In the moulting period you will spend more time grooming, maximum 3 x per week, to remove the itching loose fur.
The collie looses its fur in fazes, which means it doesn’t shed at once, but looses its fur on different parts of it’s body at different times. Usually it starts on the back and ends with the collar.

Brushing accurately means more than just slapping a brush on your dog’s back.

How

You “open” the coat in order to see the underlying fur. Please note that only the loose fur should be removed. For that you can use so-called “rake”.
Brush one layer at the time. The best effect can be achieved by starting at the lower layer and work your way up.
For usual maintenance you can use a pinning brush, comb and a regular brush

Matting

Tangling and matting shouldn’t occur with regular maintenance. Matting occurs when the loose wool isn’t removed.
There are stories of colonies of flees which lived under a matt of hair.
DON’T EVER LET IT COME TO THAT!

When you can’t manage to comb though the fur, it is wise to find a professional groomer.

More than just brushing

During the maintenance you can bond with your dog. The dog has to trust you completely. Don’t shame this trust. Brush your dog gently and regularly.
Enjoy your brushing time together!

During the maintenance you can check your dog:

 • The soles of the feet and between the toes: for tangles and damages.
 • Nails: thumbs shouldn’t touch the ground and should (with most dogs) be clipped regularly.
 • Check for ticks etc..
 • The skin: A healthy skin is light-pink. Lumps should be checked by a vet.
 • Teeth: brush away the tartar build-up. Or (let your veterinarian) scratch away the persistent tartar build-up.
 • Ears: Wipe away any loose soil from the ear using an ear cleaner.
 • Etcetera

Show

Showing your collie is a different issue.
I’ve noticed a lot of collies are powdered and sprayed before entering the ring. In the summer the are given special food supplements to keep their double layered furs. Just ask yourself what it would feel like to weir your winter coat all summer long.
My advice is to find a different article on this subject.

The American Collies on this site managed their show results without powdering, spraying, blow-drying and food supplements.

by www.americancollie.nl

Reacties zijn gesloten.