Collie History

The Collie dates back hundreds of years

The Collie dates back hundreds of years to the Scottish Highlands, where he was used for guarding the flock and herding. The early breeders kept no records, so the early historic details are somewhat muddy. There is speculation that the Rough – and the Smooth Collie had different origins, though they are presently classified as a long and short-haired version of the same breed.

Scots Colley Dog

In the early days he was called the Scots Colley Dog, Colley being a black sheep. The Rough Collie’s lineage was especially influenced by a dog named Old Cockie, born in 1867 whose sable coloured coat can be seen in the modern Collie. Every Rough and Smooth Collie can also trace their ancestry back to a tricolour dog named Trefoil, born in 1873. The Rough Collie has been extremely popular, but not so with the Smooth Collie. The Smooth Collie may have died out, in fact, if it had not been for the efforts of a number of dedicated breeders. By the 1930’s the Collie was thought to have been bred with the Borzoi, which gave it more nobility but also made it somewhat melancholy.

Queen Victoria

Eric Knight (author of Lassie come home 1940)The early ancestors were brought to England and Scotland over 400 years ago. Queen Victoria kept a Rough Collie at Balmoral in 1860, and thanks to her enthusiasm for the breed, his popularity sky-rocketed in the herding circles and amongst the upper class. This popularity continued many years later with the movie “Lassie come home” written by Eric M. Knight in 1940 and the infamous television show “Lassie”. The breed’s popularity was so immense at one time, that huge sums of money would exchange hands for the best of the dogs. The highest price ever reputed to have been paid for a Rough Collie was for Ch. Parbold Piccolo to an American. Upon arriving at his new home in Milwaukee, Piccolo was allowed to freely roam around the property. He tragically disappeared that same day.

Collies today

Collies have proven themselves to be a very adaptable and versatile breed. Collies today are seen in the conformation ring, obedience ring and in herding events. Many Collies have even lived up to the high standards set by Lassie, performing deats of heroism and bravery.

 

De Collie stamt honderden jaren terug

De geschiedenis van de Collie gaat honderden jaren terug, naar de tijd van de Schotse hooglanden, waar hij werd gebruikt voor het bewaken van de kudde en als herder. De fokkers van vroeger hielden geen verslagen bij, daarom zijn de historische gegevens enigszins vaag. Er is word vermoed dat de Langhaar – en de Korthaar Collie verschillend van oorsprong zijn, ondanks dat ze tegenwoordig geclassificeerd zijn als de langharige en kortharige versie van hetzelfde ras.

Scots Colley Dog

Vroeger werd hij “Scots Colley Dog” genoemd, “Colley” betekend:  zwart schaap. De langhaar Collie lijn, werd vooral beïnvloed door een hond genaamd “Old Cockie” geboren in 1867 wiens sable gekleurde vacht in de huidige Collie terug te vinden is. De Langhaar – en  Korthaar Collie zijn terug te voeren naar een tricolour hond genaamd “Trefoil”, geboren in 1873. De langhaar Collie was uiterst populair wat niet gold voor de Korthaar Collie. De Korthaar Collie uitgestorven zijn als hij niet door de inspanningen van een aantal toegewijde fokkers was gered.
Rond 1930 werd verondersteld dat de Collie met een Borzoi gekruist was, waardoor hij een meer adelijke uitstraling kreeg maar ook een enigszins melancholieke.

Queen Victoria

Parbold Piccolo - Born: 1899Meer dan 400 jaar geleden kwamen de voorvaderen naar Engeland en Schotland. In 1860 had Koningin Victoria een Langhaar Collie in Balmoral, en dankzij haar enthousiasme voor het ras steeg zijn populariteit bij de herders en de adel. Vele jaren later werd de Collie opnieuw populair dankzij de film “Lassie come home”, geschreven door Eric M. Knight in 1940 en de beroemde televisie serie “Lassie”. De populariteit van het ras was in één keer zo groot, dat reusachtige bedragen geboden werden voor de beste honden. De langhaar Collie waar, voor zover bekend, het meest voor betaald is, was “CH Parbold Piccolo”. Bij aankomst in zijn nieuwe huis in Millwaukee, mocht Piccolo vrij rondlopen op het terrein. Die zelfde dag verdween hij op tragische wijze.

Collies vandaag

Het is een veelzijdig ras en passen zich makkelijk aan. Collies ziet men tegenwoordig veel op shows, gehoorzaamheidtrainingen en als herdershond. Vele Collies hebben zelfs het voorbeeld van Lassie gevolgd; het uitvoeren van heldendaden en het tonen van moed.

 

Reacties zijn gesloten.